fb
Platba kartou
Občerstvení
wifi
Pondělí - Čtvrtek: 7:30-17:00
Pátek: 7:30-13:00
Tel.: 567 331 666
Tel.: 603 501 650
Email: recepce@artdent.eu
kompletní a kvalitní stomatologická péče
špičkového týmu odborníků
Nejnovější technologie v moderním prostředí

Zubní implantáty

Zubní implantáty se v poslední době staly mocným nástrojem při řešení celé řady stomatologických problémů spojených se ztrátou jednoho či více zubů. Zubní implantát jednoduše nahradí zubní kořen vytaženého zubu kořenem umělým, vyrobeným z titanu. Na ten se po vhojení zhotoví další práce nejčastěji v podobě keramické korunky nebo můstku. Na zavedený zubní implantát lze ale také zhotovit zařízení sloužící pro upevnění snímatelné náhrady. Implantáty nabízí plnohodnotné a dlouhodobé řešení defektů chrupu.

 

Pro koho je vhodné řešení pomocí implantátu?

Díky rozvoji zubní implantologie máte šanci v těchto případech:

  • Přišli jste o jeden jediný zub a nechcete si kvůli zhotovení můstku nechat obrousit zdravé sousední zuby.

  • Nechcete nosit snímatelnou protézu, která by Vám nahradila nebo již nahrazuje ztracené zadní zuby.

  • Máte celkovou zubní náhradu a chtěli byste zpět vrátit pohodlí vlastních pevných zubů.

 

Pro úspěšné zavedení a vhojení zubního implantátu musí být pochopitelně splněny další podmínky, jako je dostatečné množství kvalitní kosti, dokonalá ústní hygiena a celkově dobrý zdravotní stav se schopností k hojení ran. Implantace není vhodná zejména u pacientů trpících cukrovkou či jinými závažnými celkovými onemocněními, užívání některých léků, u alergie na titan (je velice vzácná) a u kuřáků, kteří kouří více jak 5 cigaret denně.

 

Co když není dostatek kosti?

Nedostatečnou šířku či výšku kosti lze do jisté míry doplnit pomocí tzv. augmentace. Existuje více typů augmentačních technik, k doplnění se používají umělé kostní materiály nebo kost odebraná z jiného místa. Jedná se o malý chirurgický výkon, který se provádí v místním znecitlivění. Menší augmentace je možné provést najednou se zavedením implantátu, při větším augmentačním výkonu je možné k zavedení implantátu přistoupit po 6-9 měsících, které jsou nutné k dokonalému zhojení a regeneraci kosti.

K moderní implantologii neodmyslitelně patří kvalitní analýza a zhotovení implanologického plánu. Řada pracovišť nabízejících zavedení implantátů stále pracuje s klasickými 2D panoramatickými rentgenovými snímky. Z 2D snímků však nelze získat zcela přesnou informaci o prostorovém uspořádání anatomických struktur, zejména o šířce kosti, poloze a průběhu mandibulárního nervu či čelistní dutiny. Z nedostatku informací mohou při zavádění implantátu vzniknout nepříjemné komplikace.Proto je naše pracoviště vybaveno panoramatickým rentgenovým přístrojem s možností 3D zobrazení (CBCT). Snímek nám umožní analyzovat množství a kvalitu kosti, určit přesnou polohu mandibulárního nervu i čelistní dutiny, vybrat vhodný typ implantátu a určit nejvhodnější místo i směr jeho zavedení.

 

Jaké implantáty v naší ordinaci používáme?

Implantáty BIOMET 3i jsou vyráběny ze speciálního druhu titanu, který je již mnoho let používán s úspěchem např. v ortopedii. Lidský organismus akceptuje titan jako vlastní tkáň, kost narůstá přímo na implantát, který vnímá jako přirozený kořen zubu. Titanový implantát je po celou dobu chráněn tzv. inertní povrchovou vrstvou, díky které se chová jako původní přirozený kořen zubu.Díky dlouholetému výzkumu a využití nanotechnologie firma BIOMET 3i uvedla na trh implantát NanoTite™, který Vám navrátí vlastní, přirozený úsměv a eliminuje možné komplikace.

Mám zájem o implantát

Objednáme Vás na úvodní konzultaci, při které provedeme cílené vyšetření v ústech, zhotovíme Vám digitální panoramatický 2D snímek a probereme s Vámi možnosti a varianty zavedení implantátu vč. cenové kalkulace. Pokud je situace pro implantaci vhodná, domluvíme s Vámi termín zavedení implantátu, zhotovíme 3D RTG snímek sloužící pro zhotovení implantologického plánu. Tato konzultace probíhá na pracovištích MUDr. Taťány Vrbkové a MDDr. Břetislava Martináka.

Jak zavedení implantátu probíhá?

Samotné zavedení implantátu probíhá ambulantně v místním znecitlivění. Následně je nutné nechat implantát vhojit, aby byl v čelisti pevně ukotven. Toto období trvá zpravidla 8-12 týdnů. Po uplynutí této doby je možno přistoupit k tzv. protetické fázi, kdy se na implantát upevní sekundární díl (tzv. abutment) a zhotoví korunka nebo můstek.

 

Zeptejte se svého stomatologa na výhody implantologické léčby!

Využijte služeb našeho specializovaného pracoviště  BIOMET 3i !

Pro více informací: http://www.biomet3i.cz/